Projekt zrealizowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Partnerzy

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Realizatorzy dziękują za wszechstronną pomoc przy realizacji filmu:

 • Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Starostwu Powiatowemu w Bochni
 • Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu
 • Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
 • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
 • Klasztorowi oo. Bernardynów w Alwerni
 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Alwernia
 • Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu
 • Prezydentowi Miasta Oświęcim
 • Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
 • Nadleśnictwu Krzeszowice
 • Nadleśnictwu Niepołomice
 • Zespołowi FORTECA
 • Andrzejowi Pileckiemu
 • Andrzejowi Ostrowskiemu
 • Marii Serafińskiej-Domańskiej
 • Stanisławowi Domańskiemu
 • Stanisławowi Kobieli
 • Zofii Czak

Stowarzyszenie Auschwitz Memento 2013

PROJEKT: PILECKI