W hołdzie wszystkim tym, którzy oddali swoje życie pracując pod ziemią

W hołdzie wszystkim tym, którzy oddali swoje życie pracując pod ziemią

Miejsce widowiska: teren byłej tajnej fabryki amunicji 
Fabryka Dynamit Nobel AG Molke 
Ludwikowice Kłodzkie 
ul. Fabryczna 37

Widowisko Teatru Żywego pt. „Riese- pamięci ofiar…” jest spektaklem, który w swoim przekazie jest protestem, swoistym sprzeciwem przeciwko wojnie, produkcji broni, agresji zbrojnej i fizycznej, nieludzkiemu traktowaniu człowieka przez człowieka.
W obliczu wojny ludność cywilna cierpi tak samo na wschodzie, jak i na zachodzie, a w tym cierpieniu nie ma lepszych czy gorszych, bogatszych czy biedniejszych. Wojna sieje ogólne spustoszenie i zagładę ludzkości. Ból fizyczny, cierpienie psychiczne związane z utratą bliskich, utratą własnego domu i miejsca na ziemi, jest niewyobrażalny i destrukcyjny. Ludzki dramat, jaki odbył się ponad 70 lat temu, tu w Górach Sowich, chcielibyśmy odtworzyć w formie teatru historycznego i zaprosić
mieszkańców Ludwikowic Kłodzkich i okolic. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, dla których ta ziemia była, jest, a może będzie Małą Ojczyzną, do włączenia się w widowisko. Razem pokażemy ludzkie cierpienie związane nie tylko z wojną, ale także w zmaganiu się z naturą w hołdzie górnikom i wszystkim pracującym pod ziemią, którzy częstokroć oddali za tę pracę życie.

Organizator widowiska: Stowarzyszenie „Riese”
Koordynacja udziału rekonstruktorów: Michał Kępiński 
Koordynacja aktorów i statystów ludności cywilnej: Małgorzata Retkowska 

Współorganizatorzy:

Fundacja Edukacji Historycznej
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
Agencja Artystyczna „Retro-Pasje”